Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Dierenwelzijn is vanzelfsprekend in een circulaire varkenshouderij

Niet alleen varkens hebben baat bij het vergroten van dierenwelzijn, het levert ook meer waardering op van de maatschappij en mogelijk meer opbrengst en werkplezier op de boerderij.

Dierenwelzijn is een integraal onderdeel van een duurzame en toekomstbestendige varkenshouderij. In een circulaire varkenshouderij worden dierenwelzijn en diergezondheid geoptimaliseerd. Dat betekent dat er extra aandacht wordt besteed aan de natuurlijke behoefte van het dier en dat de stalinrichting hier goed op is afgestemd. Varkens krijgen de mogelijkheid en de ruimte om hun natuurlijk gedrag te uiten. Daarnaast wordt zo veel mogelijk in gesloten bedrijven gewerkt, omdat dit de diergezondheid ten goede komt. 

Er zijn veel maatregelen mogelijk om het natuurlijk gedrag van het varken te stimuleren. Dit kan door de stal aan te passen zodat het varken centraal staat. Onder 'diergericht houderijsysteem' kan je praktische mogelijkheden vinden die helpen om in een gangbaar bedrijf het varken centraal te zetten. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om in een concept te stappen, zoals het Beter Leven keurmerk of overstappen naar een biologische varkenshouderij. Dit zijn andere houderijsystemen waarbij de varkens een buitenuitloop hebben.

man met big

Wat proberen we te bereiken?

  • In een circulaire varkenshouderij hebben de varkens een hoog dierenwelzijn

    Dat betekent dat er goed voor het varken wordt gezorgd, het een goede gezondheid heeft, natuurlijk gedrag kan uiten, ze zich prettig voelen en zo goed mogelijk kunnen reageren op de omstandigheden en omgeving.

In een diergericht houderijsysteem is het welzijn van het varken hoog, omdat het varken zelf centraal staat. Veel verschillende onderwerpen hebben hiermee te maken. 

Het dierenwelzijn in de biologische varkenshouderij is hoog bijvoorbeeld doordat het natuurlijk gedrag gestimuleerd wordt en het varken meer ruimte krijgt dan in de reguliere varkenshouderij.  Hierbij kan de milieudruk wel toenemen, voornamelijk door het buiten mesten.

Het Beter Leven keurmerk heeft hogere dierenwelzijnseisen dan wettelijk vastgelegd. Bij BLk 3 sterren hebben de dieren meer ruimte dan in de reguliere varkenshouderij en kunnen de dieren naar buiten.