Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Slachterij

Ook in de slachterij zijn er maatregelen die genomen kunnen worden om het welzijn van het varken niet in het gedrang te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan een zo kort mogelijke wachttijd, niet hergroeperen van dieren en goed opgeleid personeel dat weet wat te doen in geval van calamiteiten.

man met big

Het is van belang om een slachterij te kiezen die goed met de varkens omgaat, zodat de varkens geen angst en langdurige stress ervaren tijdens de slacht.