Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Startbijeenkomst Het Circulaire Varken

Op 27 juni organiseren we de startbijeenkomst van Het Circulaire Varken. De startbijeenkomst is bedoeld voor varkenshouders die stappen willen zetten naar een circulair bedrijf. 

Tijdens de bijeenkomst spreekt Tiny Schepers van de Heyde Hoeve, een samenwerkingsverband van varkenshouders, Ruud Bos van kalkoenenhouderij 'De Sjroete Farm' en Aad van Leeuwen vertelt over kringloop denken in zijn varkenshouderij. Daarnaast is er genoeg ruimte om ook jouw bedrijfsspecifieke vragen te beantwoorden.  Varkenshouders die enthousiast zijn kunnen na de startbijeenkomst deelnemen aan een vervolgtraject.

De startbijeenkomst:

  • Is geheel gratis en vrijblijvend.
  • Is alleen bedoeld voor varkenshouders van de zuidoostelijke zandgronden
  • Vindt plaats op 27 juni van 19:00-22:00 (inloop 18:30) bij conferentiecentrum Ons Boerenerf - Banendijk 5, 6034 SV Nederweert-Eind.  
  • Is alleen fysiek bij te wonen.

Kan je niet bij de startbijeenkomst aanwezig zijn maar wil je wel graag op de hoogte gehouden worden over Het Circulaire Varken? Stuur dan een mailtje naar e.timmer@hetcirculairevarken.nl 

cirkel beelden opdrachtgever Aanmelden voor de startbijeenkomst

Wat is een circulaire varkenshouderij?

Veel kansen voor varkenshouder, varken en omgeving

Nederland staat voor de uitdaging om de transitie te maken naar een duurzame maatschappij. Dat vraagt van alle sectoren flexibiliteit en creativiteit. Ook in de landbouw zullen er veranderingen plaatsvinden om de sector toekomstbestendig te maken. Dat vraagt om andere keuzes ten opzichte van onder andere energiegebruik, emissies en dierenwelzijn. Een circulaire varkenshouderij biedt veel kansen voor varkenshouder, varken en omgeving. Bijvoorbeeld door een grotere onafhankelijkheid, weerbaarheid en sterkere positie in de markt.

Welke stappen zet je naar een circulair bedrijf?

De huidige, reguliere landbouw in Nederland gaat niet goed samen met de uitdagingen waar we als land voor staan op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De druk op de varkenshouderijsector om te verduurzamen neemt toe. En dat terwijl je waarschijnlijk worstelt met lage marges en een financieel lastige positie. Een grote verandering is noodzakelijk voor een duurzame, waardevolle en toekomstbestendige varkenshouderij. Welke stappen zet je naar een circulair bedrijf? En hoewel deze website is gericht op stappen die jij als varkenshouder kan zetten, wordt de rest van de keten en overheid ook aangespoord om bij te dragen aan een circulaire varkenshouderij.

Organisatie

Het Circulaire Varken wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Provincie Brabant, Provincie Limburg, Rabobank en Regio Noord Limburg. 

varkens bij voer