Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Wat is een circulaire varkenshouderij?

Veel kansen voor varkenshouder, varken en omgeving

Nederland staat voor de uitdaging om de transitie te maken naar een duurzame maatschappij. Dat vraagt van alle sectoren flexibiliteit en creativiteit. Ook in de landbouw zullen er veranderingen plaatsvinden om de sector toekomstbestendig te maken. Dat vraagt om andere keuzes ten opzichte van onder andere energiegebruik, emissies en dierenwelzijn. Een circulaire varkenshouderij biedt veel kansen voor varkenshouder, varken en omgeving. Bijvoorbeeld door een grotere onafhankelijkheid, weerbaarheid en sterkere positie in de markt.

 

cirkel beelden opdrachtgever Transitiehandleiding

Welke stappen zet je naar een circulair bedrijf?

De huidige, reguliere landbouw in Nederland gaat niet goed samen met de uitdagingen waar we als land voor staan op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De druk op de varkenshouderijsector om te verduurzamen neemt toe. En dat terwijl je waarschijnlijk worstelt met lage marges en een financieel lastige positie. Een grote verandering is noodzakelijk voor een duurzame, waardevolle en toekomstbestendige varkenshouderij. Welke stappen zet je naar een circulair bedrijf? En hoewel deze website is gericht op stappen die jij als varkenshouder kan zetten, wordt de rest van de keten en overheid ook aangespoord om bij te dragen aan een circulaire varkenshouderij.

Op de hoogte blijven van Het Circulaire Varken?

In de toekomst organiseren we verschillende masterclasses voor varkenshouders over een circulaire varkenshouderij. Wil je hierover op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor de mailinglijst.  Dan brengen we je bij toekomstige evenementen van Het Circulaire Varken graag op de hoogte.

Organisatie

Het Circulaire Varken wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Provincie Brabant, Provincie Limburg, Rabobank en Regio Noord Limburg. 

varkens bij voer