Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Wat is een circulaire varkenshouderij?

Vroeger werden varkens ingezet als kringloopdieren: ze zijn uitermate geschikt om voedselresten om te zetten in vlees. Ook konden ze het land omwroeten en bemesten. In de huidige intensieve varkenshouderij is helaas weinig meer terug te zien van deze circulaire manier van varkens houden. Het project ‘Het Circulaire Varken’ gebruikt de wijsheid van vroeger en de kennis van nu om te komen tot een integraal, duurzaam en circulair systeem van varkens houden. Het varken past namelijk nog steeds in een duurzaam systeem. Daarvoor moeten er wel op verschillende thema’s verduurzamingsstappen gezet worden. Werk toe naar een systeem waarin kringlopen sluiten. Er zijn minimale verliezen, emissies worden tot een minimum beperkt en je gebruikt alleen nog groene energie. Spreekt dit beeld je aan en wil je aan de slag?

Aan de slag in de hele keten

Op deze website vind je alles wat je moet weten om de omslag te maken. Dat kan in kleine of in grote stappen, precies wat er bij jouw bedrijf past. Met sommige maatregelen, zoals energiebesparing, kan je meteen beginnen en leveren je geld op. Omdat de transitie van een hele sector niet alleen op de schouders van de varkenshouder rust, vind je ook informatie voor de andere partijen in de keten en over het verdienmodel.

twee biggen

In een circulaire varkenshouderij is mest de grondstof die je gebruikt om voedsel te produceren voor mensen. Dierlijke mest vervangt er de kunstmest. Mest wordt maximaal 200 kilometer vervoerd en op het land gebracht.

Bekijk thema

Varkenshouders hebben grote kansen om energie te besparen en eigen groene energie op te wekken. Dat kan een mooi verdienmodel opleveren. Een circulaire varkenshouderij is energieneutraal: er worden geen fossiele grondstoffen gebruikt.

Bekijk thema

Dierenwelzijn is een integraal onderdeel van een circulaire varkenshouderij. Dat betekent extra aandacht aan de natuurlijke behoefte van het dier en een stalinrichting die hier op is afgestemd. Het vergroten van dierenwelzijn levert ook meer waardering op van de maatschappij.

Bekijk thema

Een circulaire varkenshouderij is niet alleen goed voor mens en dier, maar ook voor de omgeving, de natuur en de biodiversiteit. Een varkenshouderij kan een positieve bijdrage leveren aan de omgeving door het vergroten van de biodiversiteit en minder uit te stoten.

Bekijk thema

Een goed verdienmodel voor de varkenshouder vraagt om een eerlijke prijs voor de producten, een eerlijke verdeling van de inkomsten in de keten en meer bewustwording bij de consument.

Bekijk thema

De hele keten is nodig om circulair te werken: alleen door samenwerking creëer je een circulaire varkenshouderij. Om tot een gezond systeem te komen, is een eerlijke prijs voor je producten noodzakelijk.

Bekijk thema

In een circulaire varkenshouderij sluiten we onze kringlopen en benutten we het land zo efficiënt mogelijk. Dat betekent dat we zo weinig mogelijk verspillen en we varkens voeren met producten die mensen niet willen eten.

Bekijk thema