Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Kansen voor energiebesparing en opwekken van groene energie

Bij het thema energie liggen er grote kansen voor varkenshouders om energie te besparen en eigen groene energie op te wekken. Dat kan een mooi verdienmodel opleveren.

Een circulaire varkenshouderij is energieneutraal. Dat wil zeggen dat er geen fossiele grondstoffen worden gebruikt. De elektriciteit die je nodig hebt, wek je op den duur volledig zelf op en het gebruik is efficiënt en zuinig. Als je meer groene energie opwekt dan je gebruikt, kan je het overschot opslaan of terugleveren aan het net.

Met het besparen van energie kan je vandaag al beginnen. Sommige maatregelen kunnen gemakkelijk worden toegepast en hebben een korte terugverdientijd. Bij stappen met een langere terugverdientijd kan het slim zijn om eerst te focussen op de opwek van eigen groene energie. Om te ontdekken waar jouw bedrijf stappen op kan zetten, is het handig om advies te vragen van een agrarische energieadviseur. De haalbaarheid van sommige maatregelen (zoals zonnepanelen op het dak van de stal) is afhankelijk van andere partijen, zoals verzekeraars en overheid.

knoppen paneel alternatief

Wat proberen we te bereiken?

  • Energieneutraal: geen gebruik van fossiele grondstoffen en zelf energie opwekken.

    Hierbij wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. 

Door energie efficiënt te gebruiken, wordt er bespaard op de energierekening. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee. 

Door energie zelf op te wekken, hoef je minder of geen energie aan te kopen. 

Er worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt die eindig zijn, in plaats daarvan worden hernieuwbare brandstoffen gebruikt. 

Aardgas is een eindige grondstof, waarvan het niet de bedoeling is dat die gebruikt wordt. In plaats daarvan kan er elektriciteit worden gebruikt of gas uit mono-vergisting op eigen terrein.