Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Isolatie

Er zijn verschillende vormen van isolatie, zoals dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie en luchtkanaalisolatie. Deze verschillende vormen kunnen allemaal tegelijk geïmplementeerd worden. Het is wenselijk om de isolatie met een adviseur te bespreken. Die kan bepalen welke vormen van isolatie nodig of nuttig zijn. De stal isoleren is namelijk alleen nodig als de stal verwarmd of gekoeld moet worden en dan heeft het een energiebesparend effect. Als dat niet nodig is, is isolatie ook niet nodig. Aangezien varkens ook warmte produceren kan het er dan juist voor zorgen dat in de zomer de stal gekoeld moet worden omdat de warmte te goed blijft hangen. Dakisolatie en muurisolatie hebben een groter isolerend effect dan vloerisolatie. Vloerisolatie is wel noodzakelijk als je vloerverwarming wilt. 
De meest gebruikte soorten isolatiemateriaal zijn PUR, XPS en EPS. Bij vloer- en luchtkanaalisolatie wordt EPS voor zo ver bekend niet gebruikt.  

knoppen paneel alternatief

Glaswol is een isolatiemateriaal dat veel in huizen wordt gebruikt, en ook toegepast kan worden in een varkensstal. Glaswol bestaat uit gerecycleerde glasscherven aangevuld met zuiver zand. Het verliest zijn isolatiewaarde als het in contact komt met vocht. Wel is het brandveilig materiaal.  

  • Het kan worden toegepast bij dak-, vloer- en muurisolatie. 

Een serrestal is voorzien van een meerlaags foliesysteem met daartussen stilstaande lucht, dat de stal isoleert.  

Polyurethaanschuim of polyurethaanplaten (PUR) is een veelgebruikt isolatiemiddel. PUR heeft een gesloten cellenstructuur, hecht zich naadloos aan allerlei oppervlakten, is luchtdicht en condensvrij, zonder lekkages, het heeft geen last van wegrotting bij vocht en is ongevoelig voor ammoniak. Wel heeft het de neiging om krom te trekken. 

Geëxtrudeerde polystyreenplaten (XPS) is een kunststofschuim en heeft een gesloten cellenstructuur. Het is stabiel en er treed weinig vervorming op.  

Geëxpandeerde polystyreenplaten (EPS) wordt ook wel piepschuim genoemd en is een synthetisch schuim.  

  • EPS wordt zover bekend alleen gebruikt bij dak- en muurisolatie. 

Glaswol

Serrestal

PUR

 XPS

EPS