Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Automatische regelsystemen

Door automatische regelsystemen in te schakelen, voorkom je dat systemen onnodig aan staan en wordt energie op een efficiënte manier gebruikt. 

 

 

 

 

knoppen paneel alternatief

Automatische lichtschakelaars voorkomen dat lampen onnodig aan staan. 

  • Besparing: 30-50%. 

Een klimaatschakelaar helpt om het klimaat in de stal goed te regelen en af te stemmen op de behoeften van het dier, wat positief is voor het dierenwelzijn. Dit bespaart kosten voor voer, water en energie). Het regelen van het klimaat kan goed samen gaan met natuurlijke ventilatie, waardoor de nadelen van natuurlijke ventilatie teniet worden gedaan en het voor een even stabiel klimaat kan zorgen als mechanische ventilatie. Voorbeelden van systemen staan in de bronnen. 

Het sluiten van deuren zorgt ervoor dat er geen warmteverlies optreed in de stal. Dit is van belang bij aangrenzende ruimtes die een verschillende temperatuur nodig hebben. Deuren automatisch laten openen en sluiten via een naderings- of trekschakelaar geeft energiebesparing.  

  • Naderings- of trekschakelaar: 10% energiebesparing. 

Lichtschakelaar 

Klimaatregelaar

Naderings- of trekschakelaar 

Verder aan de slag met 'Efficiënt energiegebruik '

bloemenwei