Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Verwarming

Er zijn verschillende verwarmingssystemen om de stal te verwarmen die energie besparen. De drie verschillende opties voor een verwarming door middel van een biggenlamp zijn alleen relevant als er biggen op het bedrijf zijn. Deze drie opties zijn niet logisch om samen te implementeren, één lijkt voldoende. De overige verwarmingssystemen kunnen op alle soorten varkensbedrijven worden gebruikt.  

 

 

 

knoppen paneel alternatief

Een halveringsschakelaar op een biggenlamp halveert het vermogen en dus het energiegebruik van de biggenlamp. Dit kan een aantal dagen na de worp worden ingeschakeld, omdat de biggen dan minder warmte nodig hebben.  

Een biggenlamp van 100 W met een betere reflector gebruiken in plaats van een lamp van 150 W, levert 10% minder warmte op en geeft een flinke energiebesparing. 

  • Besparing: 30% 

Een dimmer verlaagt de lichtintensiteit van de lamp, deze kan na een aantal dagen worden afgebouwd.  

  • Dit bespaart energie. 

Een warmtepomp onttrekt warmte aan water of lucht aan een kant en geeft het aan de andere kant weer af aan het water of de lucht. Dit gebruikt minder energie dan het oplevert.  

  • Besparing: 50% stookkosten ten opzichte van een HR ketel op gas. En een hoge CO2 reductie. 
  • Voorwaarde: het verwarmingssysteem moet geschikt zijn voor het stoken met lage temperaturen. Hierbij geldt, hoe lager de temperatuur, hoe hoger het rendement van de warmtepomp. Check de geschiktheid van het verwarmingssysteem met je energie adviseur. 
  • In combinatie met zonnepanelen is een warmtepomp energieneutraal. 
  • Dit kan niet samen een biogasboiler maar gaat goed samen met een vloerverwarming.  

Met een rondpompsysteem wordt gebruik gemaakt van de warmte die de varkens produceren. Deze warmte wordt door middel van water van de zware varkens naar de lichtere varkens gepompt, wat bespaart op verwarmingskosten. Dit is een vorm van vloerverwarming.  

  • Besparing: 50% op verwarmingskosten 

Een biogasboiler zet biogas om in warmte. Dit biogas kan verkregen worden door mono-vergisting en kan gebruikt worden als er genoeg warmtevraag is.  

Een vloerverwarming verwarmt de vloer van de stal en is een effectieve verwarming. Het zorgt voor een aangename temperatuur op de ligplaats en stuurt mestgedrag, wat helpt om functiegebieden te scheiden en een goede luchtkwaliteit te hebben. Er zijn vloerverwarmingen die zowel kunnen verwarmen als koelen.  

Biggenlamp: halveringsschakelaar 

Biggenlamp: 100 W

Biggenlamp: dimmer 

Stalverwarming: warmtepomp 

Stalverwarming: rondpompsysteem

  • Kasper, G. en Ellen, H. (2014). EnerVatiestal: energiebesparende en -opwekkende technieken. Bijdrage aan een energieneutrale stal voor de varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research. 

Stalverwarming: biogasboiler 

Stalverwarming: vloerverwarming