Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Zelf energie opwekken

Naast energie besparen, kan je ook eigen groene energie opwekken. Soms verbruik je meer energie dan je aan groene stroom zelf opwekt. Je kan het in dat geval duurzame energie inkopen. Er zijn verschillende manieren om eigen energie op te wekken, zoals het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren, een windturbine, door middel van een warmtepomp of door middel van mono-vergisting. Hierbij kan je zelfvoorzienend worden en zelfs energie overhouden.

 

 

knoppen paneel alternatief

Zonnepanelen zijn een bekende vorm om energie op te wekken. Deze panelen worden op het dak geplaatst en zetten zonlicht om in energie. Bij het plaatsen van zonnepanelen moet je rekening houden met een aantal zaken, zoals de elektriciteitsvraag van het bedrijf, een goede netaansluiting, de juiste ligging van gebouwen, juiste dakhelling en dakconstructie en de mogelijkheid tot saldering (dit betekent dat de stroom die je terug levert, wordt verrekend met het eigen stroomverbruik).  

 • Zonnepanelen hebben een terugverdientijd van ongeveer 8 jaar.  
 • Dit gaat niet samen met zonnecollectoren omdat allebei op het dak moeten. In theorie zou het allebei op het dak kunnen, maar het is efficiënter om één vorm van energie opwek te kiezen. Daarnaast gaat het niet samen met een serrestal (onder verlichting en isolatie).
 • Het gaat goed samen met een sedumdak, wat de bioviersiteit vergroot.  

Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warmte via water. Bij het gebruik van een vloerverwarming wordt aardgas bespaard.  

 • Zonnecollectoren hebben een lange terugverdientijd: ongeveer 46 jaar. 
 • Dit gaat niet samen met zonnepanelen omdat allebei op het dak moeten. In theorie zou het allebei op het dak kunnen, maar het is efficiënter om één vorm van energie opwek te kiezen. Daarnaast gaat het niet samen met een serrestal (onder verlichting en isolatie).  

Een kleine windturbine van 15 m is minder efficiënt dan grote windmolens, maar wel interessant voor bedrijven die meer dan 200.000 kWh per jaar gebruiken. De regelingen MIA en VAMIL kunnen de investering aantrekkelijker maken. 

Een warmtepomp onttrekt warmte aan water of lucht aan een kant en geeft het aan de andere kant weer af aan het water of de lucht. Dit gebruikt minder energie dan het oplevert.  

 • Besparing: 50% stookkosten ten opzichte van een HR ketel op gas. En een hoge CO2 reductie. 
 • Voorwaarde: het verwarmingssysteem moet geschikt zijn voor het stoken met lage temperaturen. Hierbij geldt, hoe lager de temperatuur, hoe hoger het rendement van de warmtepomp.  
 • In combinatie met zonnepanelen is een warmtepomp energieneutraal. 
 • Dit kan niet samen met een biogasboiler100% warmte of elektriciteit en warmte opwekken uit eigen mono-vergisting. 
 • Dit gaat goed samen met vloerverwarming

Bij mono-vergisting wordt makkelijk afbreekbare koolstof omgezet in methaan, wat vervolgens gebruikt wordt om energie mee op te wekken. De organische stof die afgebroken is door de vergister, kan het organisch stof gehalte in de bodem niet meer opbouwen. Maar aangezien de makkelijk afbreekbare koolstof überhaupt niet ten goede komt aan de bodem, maar vervliegt, lijkt het efficiënter om deze stoffen te gebruiken om energie mee op te wekken. Het digestaat, wat overblijft na het vergisten van de mest, bevat minder, maar stabielere organische stof dan ruwe mest, waardoor het minder snel wordt afgebroken in de bodem. Dit maakt het stabieler en geeft minder CO2 uitstoot.  

 • Mono-vergisting kan economisch niet uit zonder subsidie. Er bestaat subsidie voor warmte en voor energie. 

Zonnepanelen

 • Kasper, G. en Ellen, H. (2014). EnerVatiestal: energiebesparende en -opwekkende technieken. Bijdrage aan een energieneutrale stal voor de varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research. 
 • Aarnink, A., Verhoijsen, R., Bokma, S. (2014). Naar energieneutrale varkensstallen met luchtrecirculatie: de Enerlatiestal. Wageningen UR Livestock Research: 814.  

Zonnecollectoren

 • Kasper, G. en Ellen, H. (2014). EnerVatiestal: energiebesparende en -opwekkende technieken. Bijdrage aan een energieneutrale stal voor de varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research. 

Windturbine

 • Kasper, G. en Ellen, H. (2014). EnerVatiestal: energiebesparende en -opwekkende technieken. Bijdrage aan een energieneutrale stal voor de varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research. 

Warmtepomp

Mono-vergisting 

 • Aarnink, A., Verhoijsen, R., Bokma, S. (2014). Naar energieneutrale varkensstallen met luchtrecirculatie: de Enerlatiestal. Wageningen UR Livestock Research: 814.  
 • Nienhuis, C., Melse, R., Heesmans, H., Verdoes, N., Hanegraaf, M., Vermeij, I., Evers, A. (2020). Mestvergisting als onderdeel van duurzame kringlopen. Wageningen UR: rapport 840. 

Verder aan de slag met 'Eigen opwek energie '

bloemenwei