Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Tijdelijk duurzame energie afnemen

Als het zelf energie opwekken nog geen (volledige) optie is, is het mogelijk om tijdelijk duurzame energie af te nemen. Dit kan op verschillende manieren.  

 

 

 

knoppen paneel alternatief

Bio-energie kan ingezet worden als warmtebron. Hierbij kunnen producten die geen andere bestemming hebben worden omgezet in warmte.  

  • Het afnemen van bio-energie en restwarmte gaat allebei specifiek over warmteafname, dit zal niet allebei nodig zijn.  

Bodemenergie is een hernieuwbare energiebron die van tot 500 meter diep komt. Hiermee kunnen gebouwen verwarmd of gekoeld worden.  

Er komt warmte vrij bij industriĆ«le processen en datacenters. Deze warmte kan gebruikt worden op het bedrijf om de stal te verwarmen. Het is mogelijk om met een warmtepomp de temperatuur van restwarmte te verhogen.  

  • Het afnemen van bio-energie en restwarmte gaat allebei specifiek over warmteafname, dit zal niet allebei nodig zijn.  

Groene stroom is een duurzame energiebron. Het belangrijk dat de groene stroom uit Nederland komt en uit 100% groene stroom bestaat. Hierbij is het nuttig om te kijken naar de investeringen die het bedrijf maakt, en of de groene stroom echt groene stroom is of grijze stroom waar Garantie van Oorsprong bij worden gekocht. Dit laatste is niet wenselijk omdat het dan alsnog grijze stroom is en niet groene, duurzame stroom.  

Groene waterstof is een afkomstig uit een hernieuwbare bron en wordt geproduceerd met duurzame energie. 

Met aquathermie kunnen gebouwen gekoeld en verwarmd worden door het gebruik van oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. 

Bio-energie  

Bodemenergie

Restwarmte 

100% Nederlandse groene stroom

  • De jong, P., Van Pelt, A., Van Megen, O., Boersma, L., Van der Wilt, P. (2021). 2021 onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers.  

Aquathermie 

Verder aan de slag met 'Eigen opwek energie '

bloemenwei