Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Geen gasgebruik

Het niet gebruiken van fossiele brandstoffen betekent ook dat er geen aardgas in de stal wordt gebruikt. Je kan ervoor kiezen om helemaal geen gas meer te gebruiken of om gas te gebruiken dat vrijkomt bij mono-vergisting (op eigen terrein). Als er geen gas gebruikt wordt, moet de stal worden verwarmd met elektriciteit. Als het lastig is om volledig over te stappen naar gasloos, dan kun je ook gefaseerd maatregelen nemen. Er zijn genoeg mogelijkheden om te besparen op je gasgebruik. Ook kun je overstappen op hernieuwbare brandstoffen. Hierbij is er een rol weggelegd voor de energiesector, die moet zich door blijven ontwikkelen zodat deze stappen genomen kunnen worden.

knoppen paneel alternatief

Als je ervoor kiest om helemaal geen gas meer te gebruiken in de stal, dan sluit je ook het gas wat vrijkomt bij mono-vergisting uit.

  • Dan kan de biogasboiler als mogelijkheid om je stal te verwarmen niet meer. 

Verder aan de slag met 'Stal zonder aardgas '

bloemenwei