Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Een goed verdienmodel is essentieel voor een circulaire varkenshouderij

Wil je de transitie maken naar een circulaire varkenshouderij, dan zijn investeringen onvermijdelijk. Alle ketenpartijen zijn daarbij verantwoordelijk voor het gezamenlijk dragen van die kosten. Een goed verdienmodel voor de varkenshouder vraagt om een eerlijke prijs voor de producten, een eerlijke verdeling van de inkomsten in de keten en meer bewustwording bij de consument. De transitie is alleen mogelijk als de varkenshouder betaald wordt voor de meerkosten en verzekerd is van een stabiel verdienmodel.

In het huidige verdienmodel van de varkenshouderij wordt veel varkensvlees geproduceerd tegen een lage prijs. De varkenshouder heeft vaak weinig invloed op die prijs, dat bepalen andere partijen. In een circulair systeem doen alle ketenpartijen een duit in het zakje om de transitie waar te maken. Ook voordat het zo ver is, kunnen varkenshouders al een aantal stappen zetten om meer zeggenschap over het eigen product te krijgen.

varkens bij voer

Wat proberen we te bereiken?

  • In een circulaire varkenshouderij is er een goed verdienmodel voor de varkenshouder

    Hierdoor komt er inversteringsruimte om stappen te zetten richting een circulaire varkenshouderij en kan de varkenshouder er een goede boterham mee verdienen.

Er zijn verschillende dingen die bij kunnen dragen aan een goed verdienmodel voor de varkenshouder; een eerlijke prijs voor het product, een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten in de keten en een verhoogde bewustwording van de consument.