Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Eerlijke prijs

De prijs voor een product wordt bepaald door vraag en aanbod in de markt. Als aan een product extra eisen worden gesteld, bijvoorbeeld aan milieu of dierenwelzijn, komen hier extra kosten bij kijken. Als die kosten niet worden vergoed in de prijs van het product, kan worden gesproken van een oneerlijke prijs. Een eerlijke prijs voor het product geeft alle ketenpartijen meer ruimte om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren en een goede boterham te verdienen. De volgende stappen zouden kunnen helpen om tot een eerlijke prijs te komen. 

varkens bij voer

Samenwerking in de keten kan zorgen voor een eerlijke prijs. Door vaste samenwerkingen tussen (groepen) varkenshouders en ketenpartijen aan te gaan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe de ketenpartijen samen stappen zetten naar een circulaire keten. 

Een samenwerking tussen varkenshouders versterkt de positie van de varkenshouders in de keten. Een groep varkenshouders kan beter prijsafspraken met afnemers en bijvoorbeeld een voerleverancier maken, dan een varkenshouder alleen. Daarnaast kunnen varkenshouders bijvoorbeeld dezelfde dierenarts inschakelen en leren van elkaars bedrijf.

Door de milieu-impact op de consumentenverpakking zichtbaar te maken, kunnen consumenten betere keuzes maken. Het wordt dan inzichtelijk waarom er een prijsverschil zit tussen producten. Een consument die milieu-impact belangrijk vindt, kan dan sneller geneigd zijn om meer te betalen voor een product met een lagere milieu-impact. 

De vergoeding moet terecht komen waar de kosten gemaakt worden. Dit betekent dat een ketenpartij die hogere kosten heeft, ook een hoger percentage van de prijs van het product moet krijgen. Als een varkenshouders dus maatregelen neemt die de kostprijs verhogen, dan moeten deze kosten in de prijs terugkomen én moeten de extra opbrengsten zich uitbetalen bij de varkenshouder. Via de belangvereniging kunnen ketenpartners worden aangesproken om ook hun verantwoordelijkheid te nemen.

Verder aan de slag met 'Naar een goed verdienmodel'

bloemenwei