Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Bewustwording consument

De Nederlandse consument is gewend aan goedkoop en kwalitatief goed varkensvlees. Veel consumenten zijn zich niet bewust van de prijsopbouw van vlees en dat extra maatregelen op bijvoorbeeld milieu leiden tot een hogere prijs. Daarnaast weet de gemiddelde consument weinig van kringlooplandbouw en de rol die varkens daarin spelen.

De consument betaalt uiteindelijk de prijs van het vlees. Een hogere prijs voor varkensvlees zal dus een verandering in het denken van de consument vergen. Educatie en communicatie over deze onderwerpen kan hierbij helpen. 

varkens bij voer

Varkens passen goed in een kringlooplandbouw omdat ze reststromen, die normaal worden weggegooid, omzetten in hoogwaardige eiwitten. Veel consumenten zijn zich hier niet bewust van. De meerwaarde van een circulair varkenshouderij is daarom voor veel consumenten ook niet duidelijk, waardoor niet iedereen bereid is om hier een meerprijs voor te betalen. Educatie en communicatie hierover kan het draagvlak voor een hogere prijs vergroten.

De consument moet weet hebben van de prijsopbouw van het vlees. Waar betalen ze voor en hoe werkt het als er bovenwettelijke eisen worden gesteld aan de productie van vlees? Als de consument bijvoorbeeld waarde hecht aan meer dierenwelzijn, dan is het belangrijk om te weten dat het product ook meer kost. Dit geldt ook voor vlees dat is geproduceerd met zo min mogelijk milieulast.

Verder aan de slag met 'Naar een goed verdienmodel'

bloemenwei