Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Eerlijke verdeling in de keten

Naast een eerlijke prijs moet dit geld ook eerlijk verdeeld worden in de keten, zodat elke ketenpartij de gemaakte kosten vergoed krijgt en maatregelen kan implementeren. De vergoeding moet terecht komen waar de kosten gemaakt worden. Dit betekent dat een ketenpartij die hogere kosten heeft, ook een hoger percentage van de prijs van het product moet krijgen. Als een varkenshouders dus maatregelen neemt die de kostprijs verhogen, dan moeten deze kosten in de prijs terugkomen én moeten de extra opbrengsten zich uitbetalen bij de varkenshouder.

varkens bij voer

Om ervoor te zorgen dat er een eerlijke verdeling van financiën is in de keten, kan er worden samengewerkt in de keten. Door vaste samenwerkingen tussen (groepen) varkenshouders en ketenpartijen aan te gaan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe de ketenpartijen samen stappen zetten naar een circulaire keten en hoe de marge wordt verdeeld.

Een samenwerking tussen varkenshouders versterkt de positie van de varkenshouders in de keten. Een groep varkenshouders kan beter prijsafspraken met afnemers en bijvoorbeeld een voerleverancier maken, dan een varkenshouder alleen. Daarnaast kunnen varkenshouders bijvoorbeeld dezelfde dierenarts inschakelen en leren van elkaars bedrijf.

Verder aan de slag met 'Naar een goed verdienmodel'

bloemenwei