Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Dierenarts

Goede gezondheidszorg voor de varkens is een belangrijk onderdeel van het diergericht houderijsysteem. Het voorkomen van ziekten bij de varkens door preventiemaatregelen helpen om de dieren gezond te houden. Daarnaast moet adequate zorg worden geboden als de dieren wel ziek worden.

man met big

Een bedrijfsgezondheidsplan opstellen gaat in samenwerking met de dierenarts. Hierin wordt uitgewerkt wat de gezondheid van de dieren is, welke medicijnen gebruikt worden, welke stappen er gezet worden om de diergezondheid op het bedrijf te behouden en verbeteren en wat er in bijzondere situaties moet gebeuren. Hieronder valt ook een euthanasiebeleid. In het beleid staat beschreven dat dieren vermijdbare vorm van pijn of lijden wordt bespaard. Als er geen behandeling mogelijk is, worden ernstig zieke of gewonde dieren zo snel mogelijk op een humane manier op het bedrijf gedood.

Bij een maandelijks preventief dierenartsenbezoek kijkt de dierenarts naar de gezondheid van de dieren en risicofactoren voor het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat sommige problemen snel ontdekt en behandeld kunnen worden, zodat het dier er het minste onder lijdt.

In het bedrijfsbehandelplan worden de ziektes en aandoeningen die regelmatig op het bedrijf voorkomen en de bijbehorende behandeling vastgelegd.

Bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijfsbehandelplan