Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Daglicht en frisse lucht

Voor een optimaal dierenwelzijn en het centraal stellen van de natuurlijke behoeften, hebben varkens daglicht en frisse lucht nodig. Dit leidt tot een natuurlijk dag- en nachtritme en minder stress. Frisse lucht en daglicht zijn aanwezig als varkens toegang hebben tot een buitenuitloop. Als varkens binnen worden gehouden, kan dit worden gerealiseerd door natuurlijke ventilatie en natuurlijk daglicht in de stal toe te laten.

man met big

Natuurlijke ventilatie heeft een positief effect op het welzijn en geeft een lager risico op staartbijten. Hierbij is het wel belangrijk dat de temperatuur in de thermo-neutrale zone van de varkens blijft. Natuurlijke ventilatie in combinatie met een klimaatschakelaar kan voor een even stabiel stalklimaat zorgen als mechanische ventilatie. De natuurlijke ventilatie kan aangevuld worden met mechanische ventilatie.

Natuurlijk daglicht helpt om een natuurlijk dag- en nachtritme voor het varken te creëren. Het is belangrijk dat er voldoende licht bij de dieren komt, dus als er niet voldoende natuurlijk daglicht is, kan natuurlijk daglicht worden aangevuld met kunstmatig licht. De lichtintensiteit op dierhoogte moet minimaal 40 LUX zijn, maar meer daglicht is beter voor het dier.

Een andere manier van frisse lucht en daglicht bij het varken is door het varken naar buiten te laten in een buitenuitloop of via weidegang. Er zijn kansen en bedreigingen bij het buiten laten lopen van varkens. De bedreigingen zijn onder andere gezondheidsrisico’s zoals tetanus, ziekte van Weil en huidverbranding. De kansen zijn een verhoogd dierenwelzijn doordat ze natuurlijk gedrag zoals wroeten kunnen vertonen, een meer gevarieerde omgeving hebben, buitenlucht ervaren en keuzevrijheid hebben.

Natuurlijke ventilatie

  • Hunter, E.J., Jones, T.A., Guise, H.J., Penny, R.H.C., Hoste, S. (2001). The Relationship Between Tail Biting in Pigs, Docking Procedure and Other Management Practices. The Veterinary Journal 161(1): pp. 72-79.
  • Van ’t Klooster (1993). Nieuwe klimaatregelaar werkt goed bij natuurlijke ventilatie. Praktijkonderzoek Varkenshouderij 7.4: pp. 27-30.

Natuurlijk daglicht

Buitenuitloop en/of weidegang