Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Transport

Het welzijn van het varken houdt niet op bij de varkenshouderij. Ook voor en tijdens transport zijn er maatregelen die genomen kunnen worden om het welzijn niet in het gedrang te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan het rustig laden en lossen van de dieren, zo kort mogelijke transporttijd en het niet of alleen ’s ochtends en ’s avonds transporteren bij hitte.

man met big

Het is van belang om een transporteur te kiezen die goed met de varkens omgaat, zodat de varkens zo min mogelijk angst en langdurige stress ervaren tijdens het laden, lossen en het transport zelf.