Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Ruwvoer

Het aanbieden van ruwvoer helpt om verveling en negatief gedrag tegen te gaan, omdat het bij kan dragen aan het wroetgedrag van varkens, het zorgt voor vulling en bij kan dragen aan de diergezondheid.

man met big

Hooi is een bekend soort ruwvoer, wat aan varkens gevoerd kan worden. Het is in de wet opgenomen als geschikt materiaal. Bij hooi is het ook belangrijk dat het regelmatig ververst wordt.

Kuilvoer is een ruwvoer wat varkens eten en zorgt voor omgevingsverrijking en vulling. Het gedrag van varkens die kuilvoer krijgen is positiever dan als ze niets krijgen.

Luzerne wordt gebruikt als ruwvoer, wat tegelijk ook een effectief verrijkingsmateriaal is. Het is vrij van ziektekiemen en prikkelt de darmen op een positieve manier.

Ruwvoer

  • Sonoda, L.T., Fels, M., Oczak, M., Vranken, E., Ismayilova, G., Guarino, M., Viazzi, S., Bahr, C., Berckmans, D., Hartung, J. (2013). Tail Biting in pigs - Causes and management intervention strategies to reduce the behavioural disorder. A review. Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift 126(3/4): pp. 104-112.

Hooi

  • Besluit houders van dieren. (2022, 1 januari). Geraadpleegd van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2022-01-01.
  • Jensen, M.B., Studnitz, M., Halekoh, U., Pedersen, L.J., Jørgensen, E. (2008). Pig’s preferences for rooting materials measured in a three-choice maze-test. Applied Animal Behaviour Science 112(3-4): pp. 270-283.

Kuilvoer

  • Ocepek, M., Newberry, R.C., Andersen, I.L. (2020). Which types of rooting material give weaner pigs most pleasure? Applied Animal Behaviour Science 231: 105070.

Luzerne