Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Overstappen naar BLk 3 sterren

Het Beter Leven keurmerk heeft hogere dierenwelzijnseisen dan wettelijk vastgelegd. Alle dieren hebben bijvoorbeeld een buitenuitloop, biggen worden langer bij de zeug gehouden en zeugen staan minder lang vast in het kraamhok. Dit draag allemaal bij aan een hoger dierenwelzijn.

BLk 1 ster ligt dicht bij gangbaar en in de praktijk is het lastig om met dezelfde stal van 1 ster over te stappen naar BLk 2 of 3 sterren. Overstappen naar BLk 2 of 3 sterren wordt over het algemeen gedaan bij het bouwen van een nieuwe stal. BLk 1 ster is dus vooral geschikt bij bestaande stallen als er geen nieuwe stal gebouwd wordt en een bedrijf wel een stap wil zetten in het dierenwelzijn. Bij de bouw van een nieuwe stal kan dan alsnog worden gekozen voor 2 of 3 sterren Beter Leven.

man met big

Bij BLk 1 ster krijgen de varkens meer ruimte en verrijkingsmateriaal. Varkens mogen niet gecastreerd worden.

Bij BLk 2 sterren krijgen de varkens meer ruimte en mogen naar buiten. Ook krijgen ze bodembedekking in minimaal de helft van de stal. Staarten mogen niet gecoupeerd worden, maar castratie is toegestaan.

Bij BLk 3 sterren is er het meeste aandacht voor dierenwelzijn. De varkens krijgen meer ruimte in de stal en kunnen naar buiten. Ook krijgen ze bodembedekking in minimaal de helft van de stal. Staarten mogen niet gecoupeerd worden, maar castratie is toegestaan.

Verder aan de slag met 'Beter Leven keurmerk (BLk) 3 sterren '

bloemenwei