Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Overstappen naar biologisch

De dierenwelzijnseisen voor een biologische varkenshouderij zijn hoger dan voor een reguliere varkenshouderij. In de biologische varkenshouderij gaan varkens naar buiten, worden de biggen langer bij de zeug gehouden, staat de zeug minder lang vast na het werpen, krijgen de varkens biologisch voer en is er bodembedekking in de stal aanwezig. Dit draagt allemaal bij aan een hoger dierenwelzijn, wel kan de milieudruk stijgen. Een manier om de milieudruk te verlagen terwijl de varkens buiten lopen, is door een mobiel voerstation te hebben, waardoor de mest beter wordt uitgespreid over het land, en door het eiwitgehalte te verlagen. 

man met big

Om te zien aan welke eisen je moet voldoen om over te stappen naar biologisch, ga naar de website van Skal

Biologisch

  • Webb, J., Broomfield, M., Jones, S., Donovan, B. (2014). Ammonia and odour emissions from UK pig farms and nitrogen leaching from outdoor pig production. A review. Science of The Total Environment 470-471: pp. 865-875.

Verder aan de slag met 'Biologisch '

bloemenwei