Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Voer

Het voer kan fijnstof veroorzaken, bijvoorbeeld als het verbrokkeld of als het in de voerbak wordt gestort. De gebruikte ingrediƫnten hebben ook een invloed op het stofgehalte van het voer, gerst geeft bijvoorbeeld meer stof dan mais. Dit kan de varkenshouder niet altijd zelf aanpassen, maar de vorm waarin het voer wordt verstrekt, het type voerbak en de voerfrequentie, welke een invloed op het fijnstofgehalte hebben, wel.

bloemenwei

Het voeren van brijvoer in plaats van droogvoer kan minder fijnstof geven. Studies verschillen over de resultaten. Wel heeft dit zowel goede als negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn.

Het voeren van varkensvoer in de vorm van een brok of een pellet in plaats van in de vorm van meel, verlaagt de fijnstofuitstoot in de stal, omdat het minder verstuift. Hierbij is de kwaliteit van de brok of pellet ook van belang.

  • 10-20% fijnstofreductie
  • Dit gaat niet samen met brijvoer

Door een juist ontwerp van de voerbak die vermorsing voorkomt, komt er minder stof vrij. Dit komt doordat gemorst voer op de grond kan worden vertrapt, waarbij stof vrijkomt. Dus het voerbakontwerp moet zo zijn dat er zo min mogelijk gemorst wordt, wat tevens kosten bespaart op voer.

  • 10-20% fijnstofreductie

Door tweemaal per dag te voeren in plaats van onbeperkt, komt er minder fijnstof vrij. Hierbij is het voor het dierenwelzijn niet wenselijk om minder dan tweemaal per dag te voeren. 

  • 20-40% fijnstofreductie.

Brijvoer

  • Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H. (2007). Processes and factors affecting dust emissions from livestock production. How to improve air quality: pp. 1-12.
  • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Brok of pellet

  • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Voerbakontwerp

  • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Voerfrequentie

  • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Verder aan de slag met 'Fijnstofuitstoot reductie'

bloemenwei