Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Reststromen mengen in brijvoer

Geen concurrentie op landgebruik houdt in dat we het land gebruiken voor het telen van gewassen voor consumptie door mensen. Varkens voeren we met reststromen. Voor de gezondheid van de varkens moet je die reststromen wel aanvullen met vitamines, mineralen en essentiële aminozuren, zo'n 5% van het voer. Het volledig voeren op brijvoer heeft voor-en nadelen. Met brijvoer kunnen goede resultaten gehaald worden, de groei en voederconversie bij biggen en vleesvarkens is goed. Daarnaast beïnvloedt het voeren van brijvoer de bacteriële populatie in de darmen van de biggen van de zeug. Dit kan een kans zijn om de gezondheid van de big te verbeteren. Het samenstellen van het brijvoer komt zeer nauw, als dit niet goed wordt gedaan heeft het nadelen, zoals het onder druk staan van de darm- en maaggezondheid (als er te weinig structuur in het brijvoer zit), een verhoogde kans op; bloedingen in de darmen, maagtorsie, gastro-intestinale tympanie en maagzweren. Als brijvoer begint te fermenteren is er door een hoge pH een hoger aandeel enterobacteriën, die ongewenst zijn omdat ze kunnen leiden tot ziektes, zoals Salmonella. Het fermenteren van voer verlaagt de pH  waardoor de bacteriën niet kunnen overleven.  

bakken met voer

Reststromen uit de levensmiddelenmiddelenindustrie zijn producten die zijn geproduceerd voor consumptie door mensen, maar waarvan de kwaliteit te laag is. Dat kan komen door een productiestoring, dat het product niet correct is (bijv. gebroken koekjes, chips met een afwijkende kleur, etc.), doordat de houdbaarheid van het product is verlopen of omdat het niet vers genoeg meer is. Deze reststromen zijn niet geschikt als bodemverbeteraar. 

Dit zijn eetbare restromen uit de papierindustrie, die niet geschikt zijn als bodemverbeteraar. 

Dit zijn eetbare restromen, zoals distiller grains, uit de bio-ethanolindustrie, die niet geschikt zijn als bodemverbeteraar. Als je bio-ethanol circulair produceert dan gebruik je alleen grondstoffen waar je niets beters mee kunt doen. Dat betekent dus dat je ze niet rechtstreeks kunt gebruiken als veevoer. Het product uit een circulaire bio-ethanolindustrie gebruik je voor toepassingen waar het zoveel mogelijk milieuwinst oplevert. Als je bio-ethanol zo produceert en inzet, dan passen de reststromen daarvan goed in circulair varkensvoer.  

Reststromen mengen in brijvoer

Reststromen levensmiddelenindustrie

  • De Boer, I.J.M. en Van Ittersum, M.K. (2018). Circularity in agricultural production, Scientific basis for Mansholt lecture 2018, Wageningen University & Research.
  • Van Zanten, H.H.E., Van Ittersum, M.K. & De Boer, I.J.M (2019). The role of farm animals in a circular food systems. Global Food Security 21: 18-22.

Reststromen bio-ethanolindustrie

  • Makkink, C. (2008). Biomassa, efficiënte toepassing voor energieopwekking. De Molenaar 24: pp. 26-29.