Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Bodembedekking

In een diergerichte varkenshouderij is het welzijn van het varken hoog, omdat het varken en zijn natuurlijke behoeften zelf centraal staan. Eén van de natuurlijk gedragingen van het varken is wroetgedrag. Om dat goed te kunnen uiten in een stal is er bodembedekking nodig. Echter draagt bodembedekking wel bij aan de uitstoot van fijnstof naar de omgeving. Het soort bodembedekking en hoe ermee omgegaan wordt, heeft invloed op de fijnstof die erbij vrijkomt. Met verschillende stappen kan de fijnstofuitstoot verlaagd worden, wat goed is voor mens en varken in de stal en voor de omgeving en de omwonenden.

bloemenwei

Door een dikke laag bodembedekking te gebruiken komt er minder stof vrij. Het stof daalt namelijk naar beneden in de laag, waar het vochtiger is, waardoor het stof gebonden wordt.

 • 30-70% fijnstofreductie

Stof vanuit het bodemmateriaal ontstaat tijdens de productie en verwerking van het bodemmateriaal. Sommige soorten bodembedekking kunnen door de producent ontstoft worden. Door het materiaal ontstoft aan te kopen, wordt een deel van de fijnstofuitstoot in de stal voorkomen.

 • 10% fijnstofreductie

Stof vanuit het bodemmateriaal ontstaat tijdens de productie en verwerking van het bodemmateriaal. Met een machine kan de stro ontstoft worden, waardoor er een fijnstofreductie is.

Sommige soorten bodembedekking zijn van nature stofarm, zoals vlas, zaagsel, houtkrullen, tarwestro, koolzaadstro en hennepstro.

 • 10-20% fijnstofreductie ten opzichte van niet van nature stofarme bodembedekking.

Bodemmateriaal dat door varkens kan worden afgebroken,  is goed voor het welzijn van het varken, maar levert ook stof op. Dit materiaal moet regelmatig worden vervangen om stof te voorkomen en om de interesse van de varkens vast te houden.

 • 30-50% fijnstofreductie ten opzichte van het niet regelmatig verversen, waardoor het materiaal afbreekt en verstoft.

Door een goede kwaliteit bodemmateriaal te gebruiken wordt het bodemmateriaal minder snel afgebroken en komt er minder snel stof vrij.

 • 10-30% fijnstofreductie ten opzichte van bodemmateriaal wat snel verstoft.

Door stro nat te maken (54 liter water op 285 kg stro) komt er minder stof vrij tijdens het uitstrooien van de stro. Het natmaken heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de stro of voor de gezondheid van de varkens.

 • 92% fijnstofreductie.

Dikke laag instrooien

 • Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H. (2007). Processes and factors affecting dust emissions from livestock production. How to improve air quality: pp. 1-12.
 • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Ontstoffen: aankopen

 • Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H. (2007). Processes and factors affecting dust emissions from livestock production. How to improve air quality: pp. 1-12.
 • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Ontstoffen: van nature stofarm

 • Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H. (2007). Processes and factors affecting dust emissions from livestock production. How to improve air quality: pp. 1-12.
 • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Regelmatig verversen

 • Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H. (2007). Processes and factors affecting dust emissions from livestock production. How to improve air quality: pp. 1-12.
 • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Goede kwaliteit gebruiken

 • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Natmaken

 • Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H. (2007). Processes and factors affecting dust emissions from livestock production. How to improve air quality: pp. 1-12.

Verder aan de slag met 'Fijnstofuitstoot reductie'

bloemenwei