Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Mest

Mest is een bron van fijnstof, vooral als het opdroogt in de stal. Met een goed management kan dit zoveel mogelijk voorkomen worden. Hierbij is het van belang dat de mest niet indroogt, omdat het dan veel stof kan geven als erover heen gelopen wordt. Mest op de vloer en op het varken droogt snel vanwege de uitspreiding van de mest over een groot oppervlakte. Mest in het bodemmateriaal droogt snel op doordat bodemmateriaal vocht opneemt.

bloemenwei

Mest heeft tijd nodig om te drogen, bij snelle mestverwijdering wordt het opdrogen en verstoffen van mest voorkomen. Dit betekent niet dat mest niet gedroogd mag worden, maar het is niet handig dat de varkens hier bij kunnen, omdat dan de mest uit elkaar valt en verstoft in de lucht. Ook betekent dit niet dat mest en urine niet gescheiden kunnen worden, ook al is dat het droge stofgehalte in de vaste fractie hoger. De vaste fractie verstoft niet meteen. Bovendien geeft gedroogde urine geen stof.

Mestverwijdering

  • Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H. (2007). Processes and factors affecting dust emissions from livestock production. How to improve air quality: pp. 1-12.
  • Winkel, A. en Aarnink, A.J.A. (2009). Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR Livestock Research: 284.

Verder aan de slag met 'Fijnstofuitstoot reductie'

bloemenwei