Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Verhogen voerefficiëntie

Het verhogen van voerefficiëntie betekent dat dat je de voederconversie optimaliseert. Dit betekent dat als je je varkens efficiënter voert je minder voer nodig hebt voor 1 kg groei. En dat betekent ook minder uitstoot per kilo groei. Veel varkenshouders sturen al op een hogere voerefficiëntie. Het verlaagt namelijk ook de kosten. Voor een optimale voerefficiënte is het belangrijk dat de diergezondheid en het dierenwelzijn optimaal zijn. Daarnaast is de voerefficiëntie afhankelijk van het ras van het varken.  

bakken met voer

Bij meerfasenvoeding stemt een varkenshouder het voer af op de levensfase en voerbehoefte van het varken. Zo voer je het varken naar de behoefte van het dier (dierenwelzijn). Dit zorgt voor een hogere voerefficiëntie en minder mineralenuitstoot.

Bij gepersonaliseerd voer krijgt ieder varken voer dat precies is afgestemd op de individuele behoeften van het varken. Zo voer je het varken naar de behoefte van het dier (dierenwelzijn). Dit zorgt voor een hogere voerefficiëntie. 

Meerfasenvoeding

  • Fremaut, D., Tylleman, A., Van Daele, A., Vettenburg, N. (2007). Meerfasenvoeding voor varkens. Goedkoper voederen.
  • Lenis, N.P. en Jongbloed, A.W. (1999). New Technologies in Low Pollution Swine Diets: Diet Manipulation and Use of Synthetic Amino Acids, Phytase and Phase Feeding for Reduction of Nitrogen and Phosphorus Excretion and Ammonia Emission - Review -. Asian Australasian Association of Animal Production Societies (12(2): pp. 305-327.

Gepersonaliseerd voer via voerstation

  • Van der Peet-Schwering, C. en Bokma, S. (1990). Individuele voedering van vleesvarkens in een groep. Praktijkonderzoek varkenshouderij 4(2): pp. 2-3.

Verder aan de slag met 'Minder fosfaatuitstoot'

bloemenwei