Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Samenstelling voer

Varkens hebben fosfor nodig om goed te functioneren. Fosfor is nodig bij energieoverdracht tussen cellen, groei, ontwikkeling en voortplanting. Het teveel aan fosfor of wat een varkens niet kan verteren, scheidt het dier via de mest als fosfaat uit. Door het voer anders samen te stellen kan het varken de fosfor beter opnemen en verlaag je de fosfaathoeveelheid in de mest. Zo verlies je dus minder fosfaat naar de omgeving.  
Hierbij is het wel belangrijk om te realiseren dat je voor een optimale fosfaatbenutting een hoge kwaliteit product nodig hebt. Met reststromen krijg je niet altijd deze kwaliteit. Daarom zal deze maatregel niet altijd voldoende werken. 

bakken met voer

Voor een varken is het makkelijker om de fosfor uit een eiwitbron met veel vrije fosfor op te nemen dan uit een eiwitbron waarin de fosfor gebonden is. Door een eiwitbron met veel vrije fosfor te gebruiken scheidt een varken minder fosfaat uit.  
Een andere manier om de fosfaatuitstoot te verlagen is door het eiwitgehalte in het voer te verhogen, maar dat staat lijnrecht tegenover de stap bij stikstofuitstoot reductie. Voor een reductie van stikstof werkt namelijk het verlagen van eiwitgehalte in het voer. 

Door additieven toe te voegen, zoals calcium, fytase, etc. kunnen varkens mineralen beter opnemen. Zo scheidt het dier minder fosfaat uit.  

Als je producten gebruikt waarbij het varken de fosfor beter verteert, dan scheidt het varken minder fosfaat uit.  

Eiwitbron met veel vrije fosfor gebruiken

  • Almeida, F.N. en Stein, H.H. (2010). Performance and phosphorus balance of pigs fed diets formulated on the basis of values for standardized total tract digestibility of phosphorus. Journal of Animal Science 88(9): pp. 2968-2977.
  • Lenis, N.P. en Jongbloed, A.W. (1999). New Technologies in Low Pollution Swine Diets: Diet Manipulation and Use of Synthetic Amino Acids, Phytase and Phase Feeding for Reduction of Nitrogen and Phosphorus Excretion and Ammonia Emission - Review -. Asian Australasian Association of Animal Production Societies (12(2): pp. 305-327.
  • Poulsen, H.D. (2000). Phosphorus Utilization and Excretion in Pig Production. Journal of Environmental Quality 29(1): pp. 24-27.

Additieven toevoegen

  • Jongbloed, A.W. (1987). Phosphorus in the feeding of pigs. Effect of diet on the absorption and retention of phosphorus by growing pigs. [PhD thesis, Wageningen Universiteit]. Wageningen Universiteit, Nederland.

Verteerbaar fosforgehalte verhogen

  • Poulsen, H.D. (2000). Phosphorus Utilization and Excretion in Pig Production. Journal of Environmental Quality 29(1): pp. 24-27.

Verder aan de slag met 'Minder fosfaatuitstoot'

bloemenwei