Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Mestscheiding

Een maatregel om de uitstoot bij de bron aan te pakken en mest hoogwaardig op het land te kunnen toepassen is het scheiden van mest en urine in de stal. Bij het mengen van mest en urine wordt ammoniak gevormd door mineralisatie van organische stikstof. Hierbij reageert het enzym urease uit de mest met de ureum uit de urine, wat ammonium vormt. Dit gevormde ammonium wordt vervolgens omgezet in ammoniak. Het direct scheiden van mest en urine voorkomt de vorming van ammonium, wat ervoor zorgt dat er ook geen ammoniak wordt gevormd. Voor het scheiden van mest en urine zijn verschillende methodes.

Goedgekeurde mestscheidingssystemen zijn opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De systemen in de Rav-lijst zijn onderzocht in de praktijk en hiervan is aangetoond hoeveel minder ammoniakuitstoot er is ten opzichte van het reguliere systeem. Deze systemen zijn in de stappen opgenomen. Naast deze systemen van de Rav-lijst, zijn er ook veel systemen in een experimentele fase, zoals het varkenstoilet.

bloemenwei

Voor biggen is in de Rav-lijst het mestscheidingssysteem ‘hellende mestband’ opgenomen. Bij dit systeem blijft de dikke fractie op de mestband liggen en stroomt de dunne fractie van de mestband af, zodat er minder ammonium wordt gevormd. De dikke fractie wordt regelmatig verwijderd.

 • Ammoniak: 67% reductie

Voor kraamzeugen is in de Rav-lijst het mestscheidingssysteem ‘mestschuif met gecoate, hellende keldervloer en giergoot’ opgenomen. Bij dit systeem blijft de dikke fractie liggen en stroomt de dunne fractie via de giergoot weg, zodat er minder ammonium wordt gevormd. De dikke fractie wordt regelmatig verwijderd met de mestschuif, zodat de dunne fractie goed kan blijven wegstromen.

 • Ammoniak: 63% reductie

Voor vleesvarkens is in de Rav-lijst het mestscheidingssysteem ‘V-vormige mestband in mestkanaal met metalen driekantsroosters op mestkanaal’ opgenomen. Bij dit systeem blijft de dikke fractie op de v-vormige mestband liggen en stroomt de dunne fractie van de mestband af en wordt continue afgevoerd, zodat er minder ammonium wordt gevormd. De dikke fractie wordt regelmatig verwijderd.

 • Ammoniak: 63% reductie
 • Methaan: 90% reductie

Mestscheiding

 • Mosquera, J., Aarnink, A.J.A., Ellen, H., Van Dooren, H.J.C., Van Emous, R.A., Van Harn, J., Ogink, N.W.M. (2017). Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken (nr. 645). Wageningen UR Livestock Research.
 • Regeling ammoniak en veehouderij. (2020, 21 november). Geraadpleegd van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013629/2021-10-02/.
 • Philippe, F.-X., Cabaraux, J.-F., Nicks, B. (2011). Ammonia emissions from pig houses: Influencing factors and mitigation techniques. Agriculture, Ecosystems & Environment 141(3-4): pp. 245-260.
 • Ye, Z., Li, B., Cheng, B., Chen, G., Zhang, G., Shi, Z., Wei, X., Xi, L. (2007). A concrete slatted floor system for separation of faeces and urine in pig houses. Biosystems Engineering 98(2): pp. 206-214.

Biggen: hellende mestband

 • Mosquera, J., Aarnink, A.J.A., Ellen, H., Van Dooren, H.J.C., Van Emous, R.A., Van Harn, J., Ogink, N.W.M. (2017). Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken (nr. 645). Wageningen UR Livestock Research.
 • Regeling ammoniak en veehouderij. (2020, 21 november). Geraadpleegd van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013629/2021-10-02/.

Kraamzeugen: mestschuif

 • Mosquera, J., Aarnink, A.J.A., Ellen, H., Van Dooren, H.J.C., Van Emous, R.A., Van Harn, J., Ogink, N.W.M. (2017). Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken (nr. 645). Wageningen UR Livestock Research.
 • Regeling ammoniak en veehouderij. (2020, 21 november). Geraadpleegd van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013629/2021-10-02/.

Vleesvarkens: v-vormige mestband

 • De Vries, J.W., Aarnink, A.J.A., Groot Koerkamp, P.W.G., De Boer, I.J.M. (2013). Life Cycle Assessment of Segregating Fattening Pig Urine and Feces Compared to Conventional Liquid Manure Management. Environmental Science & Technology 47: pp. 1589-1597.
 • Mosquera, J., Aarnink, A.J.A., Ellen, H., Van Dooren, H.J.C., Van Emous, R.A., Van Harn, J., Ogink, N.W.M. (2017). Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken (nr. 645). Wageningen UR Livestock Research.
 • Regeling ammoniak en veehouderij. (2020, 21 november). Geraadpleegd van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013629/2021-10-02/.

Verder aan de slag met 'Lage uitstoot uit de stal'

bloemenwei