Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Mestopvang

Een maatregel om de uitstoot bij de bron aan te pakken is de mest op te vangen in water of een zure vloeistof. Bij een vochtigheid van 40-60% is de urease activiteit het hoogst. Het enzym urease uit de mest reageert met de ureum uit de urine, wat ammonium vormt. Dit gevormde ammonium wordt vervolgens omgezet in ammoniak.

Door mest op te vangen in water verhoogt de vochtigheid tot 100% en verlaagt de urease activiteit en de ammoniumconcentratie. Bij een hogere pH (>7) wordt het gevormde ammonium sneller omgezet in ammoniak. Dit proces wordt juist geremd bij een lagere pH waarde. Door mest op te vangen in een zure vloeistof (pH<6) wordt dit proces vertraagd en wordt de ammoniakvorming geremd.

bloemenwei

De mest kan worden opgevangen in en gespoeld met ammoniakvrije en geurarme vloeistof. Deze vloeistof kan water zijn, of de dunne fractie na behandeling.

 • Ammoniak: 65% reductie
 • Methaan: 90% reductie
 • Geur: 60% reductie

De mest kan worden opgevangen in en gespoeld met een zure vloeistof. Hierdoor wordt de pH van de mest verlaagt en zo de ammoniak- en methaanuitstoot verlaagt.

 • Ammoniak: 65% reductie
 • Methaan: 90% reductie
 • Geur: 20% reductie

De mest kan worden opgevangen in en gespoeld met een met formaldehyde behandelde mestvloeistof.

 • Ammoniak: 65% reductie
 • Methaan: 90% reductie
 • Geur: 20% reductie

De mest kan worden opgevangen en aangezuurd, zodat de pH van de mest lager dan 6 is, wat ervoor zorgt dat de ammonium minder snel wordt omgezet in ammoniak.

 • Ammoniak: 70% reductie
 • Methaan: 90% reductie

5 cm afvalwater in de put waarin mest wordt opgevangen, in combinatie met wekelijks legen van de put verlaagt de ammoniakuitstoot.

 • Ammoniak: 52% reductie

5 cm afvalwater in de put waarin mest wordt opgevangen, in combinatie met eens per 4 dagen legen van de put verlaagt de ammoniakuitstoot.

 • Ammoniak: 63% reductie

Mestopvang

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.
 • Mosquera, J., Aarnink, A.J.A., Ellen, H., Van Dooren, H.J.C., Van Emous, R.A., Van Harn, J., Ogink, N.W.M. (2017). Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken (nr. 645). Wageningen UR Livestock Research.
 • Philippe, F.-X. en Nicks, B. (2015). Review on greenhouse gas emissions from pig houses: Production of carbon dioxide, methane and nitrous oxide by animals and manure. Agriculture, Ecosystems & Environment 199: pp. 10-25.
 • Sommer, S.G., Zhang, G.Q., Bannink, A., Chadwick, D., Misselbrook, T., Harrison, R., Hutchings, N.J., Menzi, H., Monteny, G.J., Ni, J.Q., Oenema, O., Webb, J. (2006). Algorithms Determining Ammonia Emission from Buildings Housing Cattle and Pigs and from Manure Stores. Advances in Agronomy 89: pp. 261-335.

Opvang en spoelen: ammoniakvrije en geurarme vloeistof

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.

Opvang en spoelen: zure vloeistof

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.

Opvang en spoelen: met formaldehyde behandelde mestvloeistof

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.

Opvang: aanzuren van mest (pH<6)

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.

Opvang: laagje afvalwater in put en wekelijks legen

 • Lim, T.T., Heber, A.J., Ni, J.-Q., Kendall, D.C., Richert, B.T. (2004). Effects of manure removal strategies on odor and gas emissions from swine finishing. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 47(6): pp. 2041-2050.

Opvang: laagje afvalwater in put en eens per 4 dagen legen

 • Lim, T.T., Heber, A.J., Ni, J.-Q., Kendall, D.C., Richert, B.T. (2004). Effects of manure removal strategies on odor and gas emissions from swine finishing. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 47(6): pp. 2041-2050.