Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Voedselreststromen

De veevoerleverancier heeft voedselreststromen die normaal worden weggegooid, maar via de biomassa cascadering kunnen worden gerecycled. Dit houdt in dat de grondstoffen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De stappen hieronder moeten op volgorde worden doorlopen voor het beste resultaat. Ook sluiten ze elkaar uit, de reststromen kunnen maar op één manier worden ingezet, dit kan per reststroom verschillen. Deze volgorde wordt aangehouden omdat de grondstoffen dan zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Als een product wordt gebruikt voor energieproductie, gaat dat meestal via verbranding, waarna het niet meer als voedsel kan worden ingezet. Andersom zouden de resten van het omgezette product alsnog kunnen worden ingezet voor de energieproductie.  

vrachtwagen

Als eerste stap is het verstandig om alle voedselreststromen in kaart te brengen. Hierna kan dan een plan worden gemaakt om deze reststromen te verminderen en goed her te gebruiken.  

Als eerste kijkt de veevoerleverancier of de voedselreststromen als humaan voedsel kunnen worden ingezet. Dit zou in principe niet moeten kunnen omdat in een circulaire keten alleen producten die niet voor mensen geschikt zijn bij een veevoerleverancier zouden moeten komen.  

Als tweede wordt er gekeken of de veevoerleverancier de reststromen kan inzetten als bodemverbeteraar. Dit zou in principe niet meer moeten kunnen omdat in een circulaire keten alleen producten die niet geschikt zijn voor mensen en als bodemverbeteraar bij een veevoerleverancier zouden moeten komen. 

Als derde wordt gekeken of de reststromen ingezet kunnen worden als veevoer. Voor een veevoerleverancier is dit sowieso het streven. 

Ten slotte, als de reststromen niet kunnen worden ingezet als bovenstaande, kunnen deze stromen worden ingezet voor energieproductie.

Verder aan de slag met 'Veevoerleverancier '

bloemenwei