Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Non-food afvalstromen

Een veevoerleverancier heeft non-food afvalstromen die via de zogeheten R-ladder verwerkt kunnen worden. De R-ladder is ontworpen om zuinig om te gaan met grondstoffen; dat past in een circulaire economie en een circulaire varkenshouderij. Allereerst wordt gestuurd op het zo min mogelijk gebruik van nieuwe grondstoffen (reduce). Vervolgens wordt gekeken hoe gebruikte grondstoffen zo lang mogelijk en zonder aanpassing kunnen worden hergebruikt (reuse). Als laatste wordt ingezet op hoogwaardige recycling van grondstoffen, zodat deze weer opnieuw kunnen dienen als grondstof voor producten (recycle).  
De stappen hieronder moeten op volgorde worden doorlopen voor het beste resultaat.  

vrachtwagen

Als eerste stap is het verstandig om alle non-food afvalstromen in kaart brengen. Hierna kan dan een plan worden gemaakt om deze afvalstromen te verminderen en goed te hergebruiken.  

Vervolgens wordt gekeken naar hoe de veevoerleverancier kan voorkomen dat afvalstromen ontstaan (reduce). Een voorbeeld hiervan is kijken naar of alle verpakkingen wel nodig zijn, of dat er minder verpakkingen kunnen worden gebruikt.  

Daarna wordt er gekeken naar de afvalstromen die overblijven. Met deze afvalstromen kijkt de veevoerleverancier eerst naar het hergebruiken van een geheel product (reuse). Dit betekent dat een product niet na één keer wordt weggegooid, maar juist wordt hergebruikt.  

Ten slotte moeten alle producten die niet worden hergebruikt, hoogwaardig worden gerecycled. Dit betekent dat een product wat gerecycled wordt omgevormd moet kunnen worden tot eenzelfde soort product. Bijvoorbeeld een verpakking die niet hergebruikt kan worden, kan worden omgevormd tot nieuwe verpakking. Hierbij is de veevoerleverancier deels afhankelijk van andere bedrijven. Bij laagwaardige recycling, of downcycling, wordt de kwaliteit van de grondstof lager waardoor het alleen nog voor eenmalige toepassingen als bijvoorbeeld plastic opvulmiddel of bermpaaltje kan worden gebruikt. Aangezien er een teveel aan dit soort plastic is, wordt het vaak alsnog verbrand. Daarom past hoogwaardige recycling beter in een circulaire varkenshouderij.  

Non-food afvalstromen

Verder aan de slag met 'Veevoerleverancier '

bloemenwei