Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Voermaatregelen

De samenstelling van het voer heeft een invloed op de opname van het voer en de uitstoot vanuit het lichaam van het varken, via de mest. Hierbij spelen eiwitten een belangrijke rol. Tegelijk is het belangrijk dat de gezondheid van het varken niet belemmert wordt door maatregelen, dus overleg met je voerexpert over welke stappen voor jou relevant zijn.  

aarde met handen

Een optimaal aminozuurpatroon helpt het varken om de juiste voedingsstoffen op te nemen zonder dat er een onnodig overschot aan eiwitten is, waardoor het varken stikstof uitstoot.  

  • Ammoniak: 25% reductie
  • Geur: 30% reductie 

Een laag eiwitgehalte met de juiste aminozuursamenstelling voorkomt het onnodig uitstoten van stikstof, waardoor de ammoniakuitstoot verlaagt. 

Door het voeren van verzurende voeders, kan het voer beter worden opgenomen door het varken, waardoor het dier minder ammoniak uitstoot. Hiervoor kunnen naast benzoëzuur ook organische zuren worden gebruikt. Hierbij daalt de pH van de urine en mest, waardoor er minder ammoniak gevormd wordt. Daarnaast heeft het een positief effect op de groei, verteerbaarheid van nutriënten en de vleeskwaliteit bij vleesvarkens en zeugen. 

  • Ammoniak: 15% reductie 

Eiwit: optimaal aminozuurpatroon 

  • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Eiwit: laag eiwitgehalte  

  • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Verzurende voeders: benzoëzuur 

  • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.
  • Devi, S.M., Lee, K.Y., Kim, I.H. (2016). Analysis of the effect of dietary protected organic acid blend on lactating sows and their piglets. Revista Brasileira de Zootecnia 45: pp. 39-47.
  • Upadhaya, S.D., Lee, K.Y., Kim, I.H. (2014). Protected Organic Acid Blends as an Alternative to Antibiotics in Finisher Pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Science 27(11): pp. 1600-1607.  

 

Verder aan de slag met 'Lage uitstoot uit de stal'

bloemenwei