Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Schone vloer

Het schoonhouden van de vloer voorkomt uitstoot van ammoniak.

aarde met handen

Het coaten van de vloer en wand helpt om de vloer en wand makkelijker schoon te maken en zo de ammoniakuitstoot te verlagen. 

 • Ammoniak: 5% reductie
 • Geur: 5% reductie
 • Fijnstof: 5% reductie 

Een goed doorlatende roostervloer met metalen driekantsroosters, met of zonder mestspleet, verlaagt de ammoniakuitstoot. 

 • Ammoniak: 20% reductie
 • Geur: 20% reductie
 • Fijnstof: 20% reductie 

Een goed stalklimaat en hokindeling is essentieel om de vloer schoon te houden en de ammoniakuitstoot laag te houden. 

 • Ammoniak: 20% reductie
 • Geur: 20% reductie
 • Fijnstof: 20% reductie 

Het sproeien van de roostervloer tijdens periode dat varkens actief zijn, helpt om de ammoniakemissie te verlagen. 

 • Ammoniak: 20% reductie
 • Geur: 10% reductie
 • Fijnstof: 35% reductie 

Coaten vloer en wand 

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Goed doorlatende roostervloer  

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Goed stalklimaat en hokindeling 

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Sproeien roostervloer 

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.