Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Mestverdunning

Mest kan worden verdund waardoor de ammoniakconcentratie van de mest verlaagt en er minder ammoniakuitstoot plaatsvindt.  

aarde met handen

Het opvangen van mest in water in combinatie met het scheiden van de mest en de urine leidt tot een verlaagde ammoniak- en methaanuitstoot. De dunne fractie kan worden gebruikt op eigen grond of worden gezuiverd en hergebruikt. 

  • Ammoniak: 55% reductie
  • Methaan: 30% reductie
  • Geur: 20% reductie 

Opvangen mest in water

  • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Verder aan de slag met 'Lage uitstoot mestopslag'

bloemenwei