Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Mestbeluchting

Het beluchten van de mest via de mestkelder zorgt voor voornamelijk minder ammoniakuitstoot.  

aarde met handen

Het beluchten van de mest gaat via bellenbeluchting, waarbij de mest van onder uit de mestkelder wordt belucht.

  • Ammoniak: 40% reductie
  • Methaan: 20% reductie
  • Geur: 20% reductie 

Bellenbeluchting

  • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Verder aan de slag met 'Lage uitstoot mestopslag'

bloemenwei