Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Mestkoeling

Het koelen van mest van 20˚C naar 10˚C verlaagt de methaanemissie met 66%. De mest kan actief gekoeld worden bij de binnen opslag, bijvoorbeeld door het gebruik van grondwater. Hierbij kan er een uitwisseling van warmte plaatsvinden waarbij de warmte van de mest gebruikt kan worden om de varkensstal te verwarmen. Het buiten opslaan van de mest helpt ook om de mest te koelen, omdat het meestal buiten koeler is dan binnen.  

aarde met handen

Het is mogelijk om de volledige mest te koelen, dit is het efficiënter om methaanuitstoot te voorkomen dan het koelen van de oppervlakte van de mest. 

 • Ammoniak: 55% reductie
 • Methaan: 50% reductie
 • Geur: 30% reductie 

Het koelen van mest kan door middel van het koelen van de oppervlakte van de mest. 

 • Ammoniak: 56% reductie
 • Methaan: 20% reductie
 • Geur: 20% reductie 

Verschillende maatregelen kunnen ook gecombineerd worden in een systeem. Hier wordt dagontmesting door te spoelen met verse mest gecombineerd met een verkleining (67%) van het emitterend oppervlak en koeling (<15°C) van de mest.

 • Ammoniak: 60% reductie
 • Methaan: 90% reductie
 • Geur: 50% reductie 

Mestkoeling

 • Groenestein, C.M., Van Wagenberg, A.V., Mosquera, J. (2005). Methaanemissie uit vleesvarkensstallen: ontwikkeling meetprotocol en plan van aanpak voor het meten van het effect van mestkoelen in de praktijk (No. 503). Agrotechnology & Food Innovations B.V..
 • Hilhorst, M.A., Melse, R.W., Willers, H.C., Groenestein, C.M., Monteny, G.J. (2002). Reduction of methane emissions from manure. Non-CO2 greenhouse gases: scientific understanding, control options and policy aspects: pp. 435-440. 
 • Hilhorst, M.A., Willers, H.C., Groenestein, C.M., Monteny, G.J. (1998). Effective strategies to reduce methane emissions from livestock. In 2001 ASAE Annual Meeting (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers.
 • Sommer, S.G., Petersen, S.O., Møller, H.B. (2004). Algorithms for calculating methane and nitrous oxide emissions from manure management. Nutrient Cycling in Agroecosystems 69: pp. 143-154. 

Koelen: volledige mest

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Koelen: oppervlakte mest 

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Combinatie: dagontmesting, verkleining emitterend oppervlak en koeling 

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205. 

Verder aan de slag met 'Lage uitstoot mestopslag'

bloemenwei