Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Zorg voor dierenwelzijn

In een diergericht varkenshouderijsysteem is het welzijn van het varken hoog, omdat het varken en zijn natuurlijke behoeften centraal staan. Het welzijn van het varken houdt niet op bij de varkenshouderij. Ook in de slachterij zijn er maatregelen die genomen kunnen worden om het welzijn niet in het gedrang te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan een zo kort mogelijke wachttijd, niet hergroeperen van dieren en goed opgeleid personeel dat weet wat te doen in geval van calamiteiten. Om het dierenwelzijn te borgen kan een slachterij werken volgens de richtlijnen van het Beter Leven keurmerk.

vrachtwagen

In de slachterij zijn maatregelen die genomen kunnen worden om het welzijn niet in het gedrang te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan een zo kort mogelijke wachttijd, niet hergroeperen van dieren en goed opgeleid personeel dat weet wat te doen in geval van calamiteiten. Voor de kwaliteit van het vlees is het ook van belang dat de varkens geen angst of langdurige stress ervaren. Om dit te voorkomen wordt bij het begeleiden van de dieren geen agressie gebruikt.