Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Voedselreststromen

De slachterij heeft voedselreststromen die via de biomassa cascadering kunnen worden gerecycled. Dit houdt in dat de grondstoffen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De stappen hieronder moeten op volgorde worden doorlopen voor het beste resultaat. Ook sluiten ze elkaar uit, de reststromen kunnen maar op één manier worden ingezet, dit kan per reststroom verschillen. Deze volgorde wordt aangehouden omdat de grondstoffen dan zo efficiënt mogelijk worden ingezet, als een product wordt gebruikt voor energieproductie, gaat dat meestal via verbranding, waarna het niet meer als voedsel kan worden ingezet, andersom zouden de resten van het omgezette product alsnog kunnen worden ingezet voor de energieproductie. 

vrachtwagen

Als eerste stap is het verstandig om alle voedselreststromen in kaart te brengen. Hierna kan dan een plan worden gemaakt om deze reststromen te verminderen en goed her te gebruiken.  

Als eerste kijkt de slachterij of de voedselreststromen als humaan voedsel kunnen worden ingezet. Voedselreststromen uit de slachterij zijn meestal niet inzetbaar als humaan voedsel.  

Als tweede wordt er gekeken of de slachterij de reststromen kan inzetten als bodemverbeteraar.  

Als derde wordt gekeken of de reststromen van de slachterij ingezet kunnen worden als veevoer. Het gebruik van diermeel is in 2021 onder voorwaarden toegestaan door de Europese Unie. Diermeel wordt in Nederland op dit moment nog niet toegepast in veevoer, maar dit is wel een passend ingrediënt in een kringlooplandbouw. 

Ten slotte, als de reststromen niet kunnen worden ingezet als bovenstaande, kunnen deze stromen worden ingezet voor energieproductie.