Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Water op het erf

Nederland is een land van water. Door vervuiling is de waterkwaliteit op veel plekken slecht, waardoor ook de biodiversiteit in en om wateren steeds verder afneemt. Een varkenshouderij kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Zo kan regen- en afspoelwater op het erf worden hergebruikt en gezuiverd.

In 2027 wordt het wettelijk verplicht om water te hergebruiken vanwege het Kaderrichtlijn Water. Het is wenselijk om dit eerder dan in 2027 te behalen, zodat het water en de biodiversiteit eerder kan beginnen met herstellen.

bloemenwei

Hemelwater dat op een verhard erf valt, kan in contact komen met bijvoorbeeld voerresten en mest. Dit spoelt vervolgens van het erf af, waardoor er verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Om dit te voorkomen kan afspoelwater worden opgevangen en gezuiverd met behulp van een helofytenfilter. Hierbij zuiveren bacteriƫn in het riet het water door verontreinigingen efficiƫnt af te breken. Hierdoor verontreinigt het water, wat ook sporen van mest bevat, het oppervlaktewater niet.

Het opvangen van regenwater heeft als voordeel dat er minder riooloverstort is. Het water kan op andere plekken worden gebruikt, wat weer zorgt voor een besparing van kraanwater. Het regenwater kan gebruikt worden (in combinatie met waterstofperoxide om het te zuiveren) om de stal schoon te maken, waarna het opgevangen en gezuiverd kan worden in een helofytenfilter.

  • Dit heeft een positief effect op afspoelwater opvangen en zuiveren omdat met het opvangen van regenwater en minder afspoelwater op het erf komt, waardoor er een kleinere helofytenfilter nodig is.

Afspoelwater opvangen en zuiveren

Regenwater opvangen

Verder aan de slag met 'Hergebruik en zuiveren van water'

bloemenwei