Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Leefruimte

Voor het scheiden van functiegebieden is de leefruimte die de varkens hebben relevant. Dit moet groot genoeg zijn om deze scheiding te kunnen hebben. Belangrijk om te beseffen is dat leefruimte relatief is, dus het gaat niet alleen om het aantal m2 per varken, maar ook om met hoeveel de varkens in één hok zitten. Dit heeft dus invloed op elkaar. Hoe meer varkens er in een hok zitten, hoe groter één m2 per varken voelt. Toch is het ook niet handig om teveel varkens in een hok te hebben.  

aarde met handen

Groepshuisvesting wordt gestimuleerd en als er vanwege ziekte of het werpen een varken alleen in een hok moet, moet het varkens andere varkens kunnen zien. Voor het vastzetten van een zeug, is het goed om de richtlijnen van Skal aan te houden:

  • Een onrustige, berige zeug mag maximaal 4 dagen vastgezet worden.
  • Rond het werpen mag de zeug maximaal 3 dagen vastgezet worden. 

Verder aan de slag met 'Scheiding functiegebieden'

bloemenwei