Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Zorg voor dierenwelzijn

In een diergericht houderijsysteem is het welzijn van het varken hoog, omdat het varken en zijn natuurlijke behoeften centraal staan. Het welzijn van het varken houdt niet op bij de varkenshouderij. Ook voor en tijdens transport zijn er maatregelen die genomen kunnen worden om het welzijn niet in het gedrang te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan het rustig laden en lossen van de dieren en het niet of alleen ’s ochtends en ’s avonds transporteren bij hitte. 

vrachtwagen

Bij het transport zijn er maatregelen die genomen kunnen worden om het welzijn niet in het gedrang te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan het rustig laden en lossen van de dieren en een zo kort mogelijke transporttijd. De varkens moeten op de juiste manier behandeld worden en ervaren geen angst of langdurige stress tijdens deze handelingen. Er wordt geen agressie gebruikt. 

Verder aan de slag met 'Transporteur'

bloemenwei