Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Vergunningen passen bij een circulaire varkenshouderij

De randvoorwaarden in de keten moeten kloppen om als verschillende ketenpartijen stappen te kunnen zetten richting een circulaire varkenshouderij. Dit ligt zowel bij de keten als bij de overheid. De overheid kan hier via vergunningen ruimte aan bieden. 

vrachtwagen

Als de overheid via de vergunningverlening ruimte geeft voor innovatieve ideeën die de circulariteit stimuleren in de keten, is het makkelijker voor de keten om circulair te worden.  

Verder aan de slag met 'Overheid'

bloemenwei