Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Dierlijke mest

In een circulaire varkenshouderij is mest weer een waardevolle grondstof die wordt gebruikt op het land waar humaan voedsel wordt geproduceerd. Dierlijke mest vervangt kunstmest en mest verbranding en co-vergisting is niet meer nodig, want er is geen mestoverschot meer. Om de mineralenkringloop lokaal te kunnen sluiten wordt vaste mest maximaal 200 km vervoerd en door akkerbouwers op het land. 

vrachtwagen

Op dit moment wordt niet al het land met dierlijke mest bemest en niet al de dierlijke mest uit Nederland in Nederland gebruikt. In dierlijke mest zitten waardevolle mineralen en om de mineralenkringloop te sluiten kan dit het best op het lokaal op het land worden toegepast.  

Om dierlijke mest op het land te kunnen toepassen, kunnen er 1-op-1 afspraken met veehouders worden gemaakt. Dit zou een uitwisseling van voer (reststromen) en mest kunnen zijn, maar ook alleen afspraken over mestlevering. Door 1-op-1 afspraken te maken, kunnen goede afspraken gemaakt worden over de hoeveelheid en kwaliteit van de geleverde mest. Hierdoor kan er gerichter en beter bemest worden. 

Het toepassen van kunstmest zorgt voor een mineralenoverschot. Het gebruik van kunstmest moet naar beneden om kringlopen lokaal te kunnen sluiten. 

Opschalen gebruik dierlijke mest

  • De Koeijer, T., Luesink, H., Helmin, J. (2019). Vervanging kunstmest door dierlijke mest; verkenning van opties voor de inzet van financiĆ«le instrumenten. Wageningen Economic Research.  

Verder aan de slag met 'Akkerbouwer '

bloemenwei